ก่อนที่จะสาย..เกินแก้ เรื่องราวการแก้ไปปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินจากหนังสือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน

ก่อนที่จะสาย..เกินแก้ เรื่องราวการแก้ไปปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินจากหนังสือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน

ก่อนที่จะสาย..เกินแก้

พิมพ์พร(นามสมมุติ) อาศัยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรามาตลอดชีวิต เธอเกิดและโตที่นี่ เห็นถนนหน้าบ้านของเธอตั้งแต่ยังเป็นถนนดิน เธอเป็นคนหนึ่งที่เฝ้ารอว่าเมื่อไร ทางการจะมาปรับปรุงถนนลูกรังเข้าบ้านของเธอให้เป็นถนนคอนกรีตกับเขาบ้าง

ในที่สุด วันนั้นก็มาถึง อบต.ในพื้นที่ ได้มีโครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ตัดผ่านหน้าบ้านเธอ และได้มีการวางท่อระบายน้ำใหม่อีกด้วย

เมื่อการก่อสร้างดำเนินการไปในระยะหนึ่ง พรชัย(นามสมมุติ) พี่ชายของพิมพ์พรได้สังเกตเห็นว่า ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไม่ได้ใส่คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบแปลน ซึ่งการก่อสร้างแบบนี้จะส่งผลเสียในระยะยาวได้

เมื่อเวลาผ่านไปท่อระบายน้ำจะยุบตัวและทำให้ถนนชำรุดได้ และสภาพของมันก็คงจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

พิมพ์พร(นามสมมุติ)จึงตัดสินใจร้องเรียนไปยังกิ่งอำเภอให้ลงมาตรวจสอบการทำงานของ อบต. แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับและดูเหมือนเรื่องนี้จะเงียบหายเข้ากลีบเมฆ

สุดท้าย พิมพ์พร(นามสมมุติ)ก็ตัดสินใจ เขียนจดหมายร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องของพิมพ์พร(นามสมมุติ) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และพบว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้ร้องเรียนไว้จริง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ประสานไปยังกิ่งอำเภอเพื่อสอบถามความคืบหน้าถึงเรื่องที่พิมพ์พร(นามสมมุติ)เคยร้องเรียนไป จึงได้ทราบว่า แท้จริงแล้ว เรื่องนี้ทางกิ่งอำเภอได้ลงไปตรวจสอบและพบว่า มีมูลตามคำร้องเรียน และได้มีคำสั่งให้ อบต. ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทางแพ่งกับผู้รับเหมา แต่ทว่า อบต.กลับนิ่งเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กิ่งอำเภอจึงได้ส่งเรื่องขึ้นไปรายงานกับทางจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพิจารณา

จังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาแล้ว เห็นว่า อบต. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และไม่ดำเนินการตามที่กิ่งอำเภอแจ้งให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้รับเหมา จึงมีคำสั่งให้ปลด นายก อบต. พ้นจากตำแหน่ง เปลี่ยนผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่เข้ามาดำเนินกาแทน และแก้ไขการก่อสร้างท่อระบายน้ำให้ ใส่คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบแปลน จนโครงการสำเร็จได้ด้วยดี

วันนี้ ถนนหน้าบ้านพรชัยและพิมพ์พรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีท่อระบายน้ำ ปัญหาน้ำ ท่วมขัง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคงหมดไป ทั้งพรชัยและพิมพ์พร รู้สึกคิดถูกที่ได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน

เห็นอะไรไม่ถูกต้อง ต้องช่วยกันดูแลแก้ไข …ดีกว่ารอให้สายเกินไป

++++++++++++++++++++++++++++

หนึ่งในเรื่องราวการแก้ไปปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดิน
จากหนังสือ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน”

#ผู้ตรวจการแผ่นดิน #สผผ #Ombudsman #Call1676 #ออมบุสแมน

++++++++++++++++++++++++++

หนึ่งในเรื่องราวการแก้ไปปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินจากหนังสือ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : ร้อยเรื่องราวช่วยชาวบ้าน”
ท่านสามารถดาวน์โหลด Infographic เรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตาม URL นี้
http://ombstudies.ombudsman.go.th/more_news.php?cid=187
#ผู้ตรวจการแผ่นดิน #สผผ #Ombudsman #Call1676 #ออมบุสแมน
ท่านสามารถติดต่อและยื่นเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทางช่องดังต่อไปนี้
– สายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ)
– ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน www.ombudsman.go.th
– ร้องเรียนผ่าน Application “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
– ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.333 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215