กิจกรรมจิตอาสา “คืนชีวิต ปล่อยพันธุ์ปลา สู่มหานที” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) ณ ราชนาวีสโมสร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมจิตอาสา “คืนชีวิต ปล่อยพันธุ์ปลา สู่มหานที” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม การกล่าวรายงานของพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน การเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จากนั้น ทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน และร่วมปล่อยปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว