ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือ กทม. ตระเวนแก้ไขปัญหาคนกรุงเฟสสองลงเขตทวีวัฒนา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เขตทวีวัฒนาร่วมกับนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่พี่น้องประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกรุงเทพมหานคร” ณ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต และชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ามายังผู้ตรวจการแผ่นดินหลายร้อยเรื่อง ทั้งเรื่องเล็กรายบุคคล จนกระทั่งเรื่องกระทบในวงกว้าง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัด กทม.อย่างดีมาโดยตลอด แต่เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและปัญหานั้นได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็วตามขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมมือกับ กทม.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของคนในชุมชนทั้ง 50 เขต ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เขตสวนหลวง ในครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองในเขตทวีวัฒนามีประชากรกว่า 20,000 คน 4,738 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งจากการออกหน่วยโมบายรับเรื่องร้องเรียนที่ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต และรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนทั้งแขวงทวีวัฒนาและศาลาธรรมสพน์ รวม 17 ชุมชน ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อนั้น มีผู้ร้องเรียนยื่นขอรับความเป็นธรรม กว่า 10 เรื่อง อาทิ จอดรถกีดขวางการจราจร การดำเนินคดีล่าช้า บางรายยังไม่ได้รับเงินค่าประกันภัยโรคโควิด รวมถึงขอให้เร่งรัดการทำประโยชน์ในที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้กับเขตทวีวัฒนาเพื่อสร้างสถานีดับเพลิงโดยเร็ว เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนเมืองขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขั้นในเร็ว ๆ นี้ จะมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและส่งเสริมความรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะปัญหาโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพจำนวนมาก เช่น การเสนอแก้ไขกฏหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน การเพิ่มโทษ การลงประวัติตัดคะแนนสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฏหมาย รวมถึงรณรงค์สร้างความสำนึกและวัฒนธรรมอันดีในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น หยุดรถตรงเส้นทางข้ามถนน หรือทางม้าลาย