ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 18/2565

          วันนี้ (25 ตุลาคม 2565) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และพันตำรวจโทกีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 18/2565