ผู้ตรวจการฯ ผนึกกำลัง กรมประชาสัมพันธ์ ม.สวนสุนันทา ปลุกคนรุ่นใหม่  รณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย”

วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเครือข่ายทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี  จัดกิจกรรมทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย”โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณาจารย์ นักศึกษา และสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีวีรับจ้างสาธารณะ เข้าร่วมและเน้นย้ำการสนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดทางม้าลายปลอดภัยในครั้งนี้
นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า หลังจากที่ได้จัด Kick Off กิจกรรมรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กรุงเทพมหานคร พบว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคีต่าง ๆ หลายภาคส่วนตื่นตัวเร่งรณรงค์การใช้รถใช้ถนนตรงทางม้าลาย เช่น เครือข่ายรถจักรยานยนต์ให้ความร่วมมืออย่างดีในการเป็นเครือข่ายหลักในการย้ำรณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย เครือข่ายตำบลสุขภาวะ สสส. เร่งรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยบริเวณทางข้ามทางม้าลาย ณ บริเวณ หน้าที่ทำการเทศบาล/อบต. หรือในเขตชุมขน โดยได้ทำป้ายแบนเนอร์ติดเพื่อประชาสัมพันธ์เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนตามจุดเฝ้าระวังต่างๆ รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกวันที่ 21 ของทุกเดือนทั่วประเทศ สำหรับภาคเอกชน ได้รับความร่วมมือจาก CP All โดย 7-eleven นำสื่อรณรงค์เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุตรงทางม้าลายมีแนวโน้มลดน้อยลง
นายทรงศัก กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมประชาสัมพันธ์ จึงจัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา นำร่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นการรณรงค์เชิงรุกในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งแรก หวังมุ่งเป้ากลุ่มนิสิต นักศึกษา ในการเป็นอีกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนรณรงค์การหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย สร้างวินัยจราจรใหม่ให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นแนวปฏิบัติสากลของสังคมไทย เชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนเรื่องวินัยจราจรและปฏิบัติตามแล้วคงใช้เวลาไม่นานอย่างแน่นอนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และนอกจากกิจกรรมจุดนี้ ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ นำโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา ร่วมกับ สสส ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ที่กระทรวงสาธารณสุขในวันเดียวกันอีกด้วย