ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ปัญหา พื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ปัญหา พื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฏร์ธานี