ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาทางเท้าแคบและมีสิ่งกีดขวางย่านอโศก

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาทางเท้าแคบและมีสิ่งกีดขวางย่านอโศก

ทางเท้า หรือ ฟุตบาท จัดเป็นพื้นที่สาธารณะในการเดินทางสัญจรที่สำคัญเส้นทางหนึ่งในวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันผู้ใช้ทางเท้าต่างประสบกับปัญหาหลายประการที่ไม่อำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจร เช่น ทางเท้าที่แคบ และมีสิ่งกีดขวาง ทำให้ต้องเดินเลี่ยงไปใช้ทางเดินบนถนน รวมถึงการชำรุดทรุดโทรม มีน้ำท่วมขัง คราบดำสกปรก มีเศษขยะกลาดเกลื่อน และการนำยานพาหนะมาขับขี่บนทางเท้า ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายได้  ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ช่วยเยียวยาความเดือดร้อน ช่วยแก้ไขปัญหาทางเท้า ที่ค่อนข้างแคบและมีสิ่งกีดขวางการใช้ทางเท้า ในพื้นที่บริเวณถนนอโศกมนตรี หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านอโศก และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อโศก ทำให้คนพิการหรือคนชราที่ต้องใช้รถเข็นไม่อาจใช้ทางเท้า และประชาชนต้องลงไปสัญจรบนท้องถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น และได้ประสานงานกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ทางเท้าบริเวณที่ถูกร้องเรียนมีขนาดกว้าง 1.20 เมตร มีเสาไฟฟ้า ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร ขวางทางเดินสัญจรอยู่จำนวน 3 ต้น ซึ่งหากจะขยายทางเท้าให้กว้างขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรของรถยนต์ที่ลงมาจากสะพานข้ามคลองแสนแสบ และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของถนน จึงประสานงานกับสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อพิจารณาตรวจสอบกายภาพของถนนอโศกมนตรี พบว่า ถนนมีจำนวน 4 ช่องจราจร จัดการจราจร 2 ทิศทาง โดยแต่ละทิศทางมี 2 ช่องจราจร รวมถึง มีเกาะกลางถนนเป็นคอนกรีตกว้าง 1 เมตร สำนักการจราจรและขนส่งจึงได้ออกแบบปรับปรุงขยายทางเท้า โดยออกแบบให้จัดทำทางลาดทั้งสองฝั่ง ให้ขอบนอกสุดของทางเท้าห่างจากขอบด้านในสุดของเส้นจราจรขอบทาง ด้านซ้าย 30 เซนติเมตรจะทำให้ทางเท้ามีความกว้าง 3.40 เมตร และใช้ช่องจราจรด้านซ้ายสุดของถนนอโศกมนตรีช่วงระหว่างเชิงลาดสะพานมิตรสัมพันธ์ 2 เป็นระยะสอบเข้า

หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ภายในระยะเวลา 4 เดือน  เพื่อร่วมกันดำเนินการปรับปรุงขยายความกว้างทางเท้าของถนน จากความกว้าง 1.20 เมตร เป็นทางเท้ามีความกว้าง 3.40 เมตร ซึ่งทำให้คนพิการหรือประชาชนมีพื้นที่สัญจรโดยไม่ถูกกีดขวางจากเสาไฟฟ้า หรือไม่ต้องลงไปสัญจรบนท้องถนน ทำให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย โดยให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัย ให้ผู้ร้องเรียนและกรุงเทพมหานครทราบ ในการนี้ ผู้ร้องเรียนได้ส่งภาพทางเท้าที่ได้รับการแก้ไข และขอบคุณที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก้ไขความทุกข์ร้อนนี้ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว