ผู้ตรวจฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

         เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2565 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจิรต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565  เพื่อรับทราบนโยบาย และกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565