ผู้ตรวจฯ หารือแนวทางกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรมประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมกับ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ เพื่อหารือแนวทางกรอบความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรมประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจผลการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และกิจกรรมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์การรณรงค์สร้างจิตสำนึก

“ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT2) ทั้งนี้ ในระยะแรกได้สรุปกรอบความร่วมมือ ดังนี้

  1. เชิญสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมรายการสนทนาโดยชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน วิธีการแก้ไขปัญหา และกระบวนการในการทำงาน
  2. ขอให้จัดส่งกำหนดการการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเพื่อประสานการร่วมลงพื้นที่เพื่อทำข่าวเผยแพร่
  3. เมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขอเชิญออกรายการในรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในภูมิภาคด้วย ซึ่งมี 4 ภูมิภาค จำนวน 13 สถานี

 

     และในวันเดียวกัน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปรายการเคลียร์คัด ชัดเจน “หยุดก่อนทางม้าลาย!!! วัฒนธรรมใหม่ในการขับรถ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์ (NBT2) โดยมีนายสันติ ปฎิภาณรัตน์ นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีวีรับจ้างสาธารณะ ร่วมบันทึกเทปด้วย