ผู้ตรวจฯ เข้าร่วมการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.1, ภ.ป.ร.3 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทรราวาส

ในการนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าเฝ้าฯ ในการดังกล่าวด้วย