ผู้ตรวจฯ เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565

        เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565