สตร. จัดโครงการ Ombudsman Care ณ จังหวัดกระบี่

วันนี้ (22 มีนาคม 2565) สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จัดโครงการ Ombudsman Care ประจำปี .. 2565 จังหวัดกระบี่ โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และอำนาจ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ได้รับทราบ เทศบาลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ในการนี้ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักบริหารกลาง ร่วมจัดโครงการในครั้งนี้ด้วย