สส.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากนั้นได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว กรณีร้องเรียนว่าจังหวัดปราจีนบุรีละเลยไม่แก้ไขปัญหาจากการที่ผู้ประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำบางปะกง บริเวณพื้นที่หมู่ที่4 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ตลิ่งริมแม่น้ำพังทลาย กระทบวิถีชีวิตประชาชนในการจับสัตว์น้ำ และรถบรรทุกทรายก่อให้เกิดฝุ่นละออง