สส.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สส.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 . นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสถาพร โรจน์รัตนพล ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางนุจรีย์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำเภอหัวหิน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และผู้ร้องเรียน ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าของที่ดินรุกล้ำเข้าไปในเขตทางสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่เทศบาลตำบลหนองพลับและสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง