สส.2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่อวร้องเรียน ณ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา ผู้ร้องเรียน ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์และประชุมหารือกรณีการจัดระเบียบพื้นที่ถนนและทางเท้าในหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ โดยผลการลงพื้นที่และประชุม สรุปได้ว่า เทศบาลเมืองบางรักพัฒนาได้ประกาศจุดผ่อนผันให้ขายได้ในช่วงเวลาที่กำหนด จัดประชุมพ่อค้าแม่ค้ากำหนดหลักเกณฑ์และจะได้ดำเนินการจัดระเบียบการค้าขายอย่างเคร่งครัดต่อไป