สส.2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดนนทบุรี

สส.2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง จังหวัดนนทบุรี

 วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 . นางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ลงพื้นที่พบผู้ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบพื้นที่ กรณีร้องเรียนว่าวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ดำเนินการปรับเสาปูนปิดกั้นทางเข้าที่ดิน  ทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน จากนั้นได้เข้าพบพระโสภิตกิตติธาดา เจ้าอาวาสวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี กรณีร้องเรียนว่าวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ย้ายพัทธสีมาและลูกนิมิตตามที่ได้รับตามที่ได้รับพระราชทานวิสุงครทสีมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ .เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี