สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 09.00 . เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ เอมพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาความเดือดร้อนจากการที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถนำเงินงบประมาณมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และลานอเนกประสงค์ในพื้นที่หมู่บ้านอ่อนนุชทาวเฮ้าส์ 1 และหมู่บ้านเกษราฐิติพร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน


    ต่อมาในเวลา 11.00 . ห้องประชุมสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และนายเอกพงค์ สุระกำแหง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะนำข้อเท็จจริงที่ได้ไปประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป