สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดศรีสะเกษ

สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง จังหวัดศรีสะเกษ

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 . ที่พักสงฆ์บัวหุ่งธรรมนำชีวิต ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ เอมพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร่วมกับนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนสำนักพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล  เทศบาลตำบลบัวหุ่ง และประชาชนในพื้นที่ กรณีปัญหาการก่อสร้างที่พักสงฆ์บัวหุ่งธรรมนำชีวิตในที่ดินของรัฐ