สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 . ซอยเจริญพัฒนา 11 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ร่วมกับนายศักดา นิติพัฒนะศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา หัวหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตคลองสามวา หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี และผู้ร้องเรียน กรณีปัญหาถนนภายในซอยเจริญพัฒนา 11 ชำรุดเสียหายและมีสภาพน้ำท่วมขัง รวมถึงกรณีมีกองขยะที่มีคนมาทิ้งไว้และไม่มีการติดป้ายห้ามทิ้ง จากการตรวจสภาพพื้นที่ปรากฏว่าถนนในซอยดังกล่าวเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีการจดทะเบียนโอนให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผ่านมาสำนักงานเขตคลองสามวาได้เคยมีการซ่อมแซมแล้ว แต่พบปัญหาว่ามีรถบรรทุกใช้สัญจรเข้าออกจึงทำให้ถนนชำรุดเสียหาย

   ต่อมาเวลา 10.00 . สำนักงานเขตคลองสามวา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า สำนักงานเขตคลองสามวาจะจัดให้มีการซ่อมบำรุงถนนในซอยเจริญพัฒนา 11 ภายในปีงบประมาณ .. 2566 คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีการสำรวจสภาพซอยเพื่อยกระดับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ต้องมีการศึกษาข้อบังคับการควบคุมยานพาหนะเข้าออก เพื่อรักษาสภาพของถนนและลดความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนกรณีปัญหาขยะ สำนักงานเขตคลองสามวาจะดำเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมติดป้ายห้ามทิ้งขยะ รวมทั้งจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป