สอบสวน 3 ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สำนักงานเขตคลองสานไม่ดำเนินการตามกฎหมายจากการก่อสร้างหลังคาบ้านรุกล้ำทางสาธารณะ

วันนี้ 11 มีนาคม 2564 ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสาน นายพินิจ  ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมประชุมกับนายชาติชาย  กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสาน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า สำนักงานเขตคลองสานไม่ดำเนินการตามกฎหมาย โดยปล่อยให้อาคารเลขที่ 687 และอาคารเลขที่ 697 ก่อสร้างหลังคาบ้านรุกล้ำทางสาธารณะ  จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณชุมชนศาลเจ้าแม่อาเหนียว (ซอยตากสิน 5)