สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดโครงงาน Young Ombudsman Award ภายใต้แนวคิดอำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท