สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดชลบุรี