สำนักสอบสวน 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จังหวัดนนทบุรี และเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนตามคำร้องขอของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย กรณีผู้ต้องขังชายสัญชาติอิสราเอล กล่าวอ้างว่าเรือนจำกลางบางขวางไม่ให้การรักษาพยาบาลผู้ร้องเรียนซึ่งเจ็บป่วยขณะถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวาง
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ นางสาวศุขพัฒฌณี แจ่มดวง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตภาษีเจริญ และนางรัชพร สระสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะล่อม ณ โรงเรียนวัดตะล่อม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กรณีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการอาคาร บ้านพัก ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติให้ข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนวัดตะล่อม สำนักงานเขตภาษีเจริญ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพักอาศัยในอาคาร บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย