ผลงานที่น่าสนใจ
ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดูเพิ่มเติม

ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวอื่น ๆ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวอื่น ๆ

กิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่น ๆ

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การจัดซื้อจัดจ้าง

บทความที่น่าสนใจ


แอปพลิเคชัน 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน'

ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
สามารถ Download ได้ในระบบ iOS และ Andriod
(Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่)