สถิติเรื่องร้องเรียน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2557-2563

สถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2550-2556

สถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2543-2549