ติดต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานโดยส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ติดต่อเรื่องทั่วไป

คลิ๊กที่นี่

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คลิ๊กที่นี่

ร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ สผผ.

ร้องเรียน

ยื่นเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่รัฐ

ร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อสำนักงาน

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
* กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ