สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ปี 2567

สผผ. ขอเชิญทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ปี 2567

 โดย คลิกที่ 👉 https://itas.nacc.go.th/go/eit/opacxk

หรือสแกน QR code

 

เมื่อเข้าไปในระบบ ITAS แล้วให้ทำ ดังนี้

  1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน📱
  2. รอรับ SMS เพื่อรับรหัส OTP จากระบบ📟
  3. กรอกเลขรหัส OTP ที่ได้รับลงในช่อง “ระบุรหัสยืนยัน” 📟 กดเลือกเข้าสู่ระบบ
  4. มีข้อความแจ้งเตือน ให้สังเกตชื่อ “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” เลือกยืนยัน “ใช่”✅ เพื่อเข้าสู่การประเมิน
  5. เริ่มประเมินตามแบบฟอร์ม✍️ จนครบ 9 ข้อ และคลิ๊กส่งแบบประเมิน 😃

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ขอขอบพระคุณทุกท่าน