สผผ. เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 . อาคารสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 ในการนี้ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนสำนักงานเข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวง