ผู้ตรวจฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

     วันนี้ (1 มกราคม 2566) ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญกาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566