ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงาน บันทึกเทป รายการOmbudsman channel ออกอากาศทางสื่อ Podcast สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

     เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์สื่อ Podcast เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์Ombudsman channel ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน