สส.4 ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สส.4 ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พันโท เทพจิต  วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และนายณัฎชูนาท  พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยสอบปากคำผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ตลอดจนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องเรียนต่างชาติ สัญชาติแคนาดา ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน หลอกลวงนำทรัพย์สินของผู้ร้องเรียนไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และพยายามติดสินบนพยานบุคคลในคดีที่ผู้ร้องเรียนเป็นผู้กล่าวหาในคดีมรรยาททนายความ ทำให้ผู้ร้องเรียนและครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อนำข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป บาคาร่า pantip


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021