สตท. ประชุมโครงการศึกษาการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน กรณี การประกอบกิจการปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

สตท. ประชุมโครงการศึกษาการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน กรณี การประกอบกิจการปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ ประชุมโครงการศึกษาการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน กรณีการประกอบกิจการปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021