สผผ. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ปี 2 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด - 19 ผ่านมูลนิธีไทยพีบีเอส

สผผ. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ปี 2 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด - 19 ผ่านมูลนิธีไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ปี 2 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด - 19 ผ่านมูลนิธีไทยพีบีเอส" ในการส่งความห่วงใยพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,100 ชิ้น ให้แก่มูลนิธีไทยพีบีเอส เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป


Create 11 May 2021 | Update 12 May 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 97