ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 5/2564 

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะทำงาน ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) เพื่อหารือแนวทางด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ครั้งที่ 5/2564


Create 11 May 2021 | Update 12 May 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 37