ประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 4/2564

ประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 4/2564

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมการประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 4/2564


Create 31 May 2021 | Update 31 May 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 50