ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2564

     วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะทำงาน ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) เพื่อหารือแนวทางด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ครั้งที่ 5/2564


Create 4 June 2021 | Update 6 June 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 51