สตท. เร่งหาแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะในโครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”

สตท. เร่งหาแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะในโครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานผู้ตรวจตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือออนไลน์ผ่านระบบ zoom ร่วมกับ นางกรแก้ว แบบกลาง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครราชสีมา และคณะครู กศน. ตำบล เพื่อหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะในโครงการ “เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”


Create 2 July 2021 | Update 2 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 63