สผผ. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

สผผ. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือร่วมกับนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1
นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และผู้อำนวยการส่วนทุกท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน


Create 5 July 2021 | Update 6 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 50