สทส. และ สกผ. เร่งหารือตามข้อสั่งการของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ

สทส. และ สกผ. เร่งหารือตามข้อสั่งการของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักกิจการผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ
ถึงแนวทางการใช้งาน และปรับปรุงระบบติดตามข้อสั่งการของผู้ตรวจการแผ่นดินและเลขาธิการ (Executive Order Management: EOM)


Create 20 July 2021 | Update 7 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 52