ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจาก พท.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ พร้อมสมาชิกเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ
กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ในการจัดการปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผอ. องค์การเภสัชกรรม ผอ. องค์การอาหารและยา คณะกรรมการบริหารวัคซีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 หรือไม่ประการใด


Create 5 July 2021 | Update 12 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 544