ผู้ตรวจฯ จัดกิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด - 19 : ช่วยหมอฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตผู้ประกอบการ " ส่งความห่วงใยพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

ผู้ตรวจฯ จัดกิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใย ต้านภัยโควิด - 19 : ช่วยหมอฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตผู้ประกอบการ " ส่งความห่วงใยพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

   วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564) ณ ลานชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตลอดจนผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด - 19 : ช่วยหมอฝ่าวิกฤต ช่วยชีวิตผู้ประกอบการ " ส่งความห่วงใยพร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ ด้วยการส่งมอบอาหารปรุงสุก
หน้ากากอนามัยแบบผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าวิกฤตในสถานการณ์โควิด-19 และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ณ 4 จุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ในเขตกทม.และจังหวัดปทุมธานี
โดยมี นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรับมอบ


Create 19 July 2021 | Update 20 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 84