ผู้ตรวจฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ตรวจฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2564) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


Create 20 July 2021 | Update 20 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 58