สส.4 เร่งหารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

สส.4 เร่งหารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

 วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับ
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่บริหารจัดการและหาแนวทางช่วยเหลือ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความท้อแท้ขาดขวัญและกำลังใจ รวมทั้งขาดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว ทั้งนี้ จะนำข้อเท็จจริงที่ได้มาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
ของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 เข้าเยี่ยมชม "คลีนิคห้องผู้ว่าฯปทุม" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เปลี่ยนห้องทำงานเป็นคลีนิคโควิด เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดในระหว่างการรอเตียง หรือดูแลตัวเองที่บ้าน (HOME ISOLATION) สามารถปรึกษาแพทย์/พบแพทย์ พยาบาล ผ่านระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์


Create 23 July 2021 | Update 23 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 89