เทปบันทึกภาพ ผู้ตรวจฯ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทปบันทึกภาพ ผู้ตรวจฯ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทปรับชม : ผู้ตรวจฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1)

เทปรับชม : ผู้ตรวจฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​​​​​​​ (2)

๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

เฉลิมบุญ พระบาทเบื้อง ภูบดี

เฉลิมฉัตร ราชจักรี เกริกฟ้า

เฉลิมพระเกียรติ บารมี ขจรทั่ว ภพนา

บุญพระ ก่อเกื้อหล้า ปกเกล้า ชาวไทย

ไกรพระ ทศมิ่งเจ้า จอม บดินทร์

ไพสิฐ ศรีนครินทร์ เลิศล้วน

ปลอบประเทศ ทั่วธรณิน เย็นอาบ ชีพเอย

ปกเกศ ปวงราษฎร์ถ้วน แผ่พื้น ไผทยง

พระทรง สรรค์สืบสร้าง โครงการ

พูนพัฒน์ หลายหลากงาน ต่อก้าว

ทวยราษฎร์ สุขสำราญ ทุกภาค สยามแฮ

เพ็ญพระเกียรติ อะคร้าว เกินถ้อย รำพัน

อัญชลี ทศนัขน้อม นอบกร

พระยศ ยงอมร ยิ่งแล้ว

พระสถิต สถาวร เรืองรุ่ง

เกษมสุข ภิญโญแพร้ว พรั่งพร้อม พูนเฉลิม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


Create 29 July 2021 | Update 29 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 78