ผู้ตรวจฯ เร่งแก้ไขปัญหาการคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเกินจริง

ผู้ตรวจฯ เร่งแก้ไขปัญหาการคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเกินจริง

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายอดิศร ร่มสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี  และคณะ ประชุมหารือร่วมกับนางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม จากกรุงเทพมหานครผู้ให้สัมปทาน และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้รับสัมปทานก่อสร้างและจัดการระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในการคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเกินจริงโดยคิดรวมกับสถานีที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง (สถานีในอนาคตได้แก่ สถานีเสนาร่วม และสถานีศึกษาวิทยา) ซึ่งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่เป็นธรรมกับประชาชนส่วนรวม


Create 7 May 2020 | Update 8 May 2020
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 174