ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษในรายการ คอลัมน์หมายเลข 7

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษในรายการ คอลัมน์หมายเลข 7

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษในรายการ “คอลัมน์หมายเลข 7” ห้องข่าวภาคเที่ยง ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ในประเด็นบทบาทหน้าที่การทำงานและผลการดำเนินการที่ผ่านมาของผู้ตรวจการแผ่นดิน


Create 8 February 2021 | Update 9 February 2021