ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 3/2564

ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 3/2564

       วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรอง 2 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งที่ 3/2564


Create 9 February 2021 | Update 9 February 2021