ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน   นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมติดตามความคืบหน้า พร้อมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 


Create 15 February 2021 | Update 15 February 2021