ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน

      วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ   ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมติดตามความคืบหน้า พร้อมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


Create 16 February 2021 | Update 16 February 2021