สอบสวน 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดตัดแยกอันตรายหุบกะพง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สอบสวน 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดตัดแยกอันตรายหุบกะพง ณ จังหวัดเพชรบุรี

        วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับนายนที ขวัญแพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี  ในการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกอันตรายคลองชลประทานหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอุบัติเหตุเฉี่ยว-ชนบ่อยครั้ง บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งแขวงทางหลวงเพชรบุรีได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนและลดการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเร่งรณรงค์และเข้มงวดมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก นับเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง


Create 17 February 2021 | Update 17 February 2021